แอพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Application for depression

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอพลิเคชั่นสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ผ่อนคลาย คลายเครียด มีเพลงและคลิปให้กำลังใจ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ / 0954268631 / kutsalin@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธัญวรัตน์ เกิดเมืองเล็ก

2. นางสาวพิชามญชุ์ แก้วหีด