เกมตอบคำถามโรคโควิด

COVID19 quiz game

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เกมตอบคำถามโรคโควิด
รายละเอียดโดยย่อ: เกมที่ได้รับทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้ที่ควบคู่กับความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคโควิดที่มีลูกเล่นในเกมมากมายทำให้น่าสนใจ
สถาบันการศึกษา: วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ / 0954268631 / kutsalin@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวโชติกา จันทร์ตรี

2. นางสาววรสติ นวลนก

วิดีโอ: https://youtu.be/adibwNi7OcA