เทียนหอมสมุนไพรกลิ่มมะกรูด

Bergamot scented herbal candle

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เทียนหอมสมุนไพรกลิ่มมะกรูด
รายละเอียดโดยย่อ: อ่านหนังสือ ผ่อนคลาย ลดความเครียด สบายใจ ปรับปรุงสมอง ด้วยเทียนหอมสมุนไพรกลิ่นมะกรูด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมเกียรติ แก้ววิเวก / 0831271157 / skkaewwiwek@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวมนธกานต์ ชาญนอก

2. นางสาววริศรา ขลุ่ยทอง

3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสูงเนิน