อุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากการเป็นตระคริว

Heating device to relieve cramping pain

มัธยมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากการเป็นตระคริว
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นอุปกรณ์เพื่อบรรเทาอาการปวดจากการเกิดตะคริว ที่พกพาได้ง่าย ใช้งานได้สะดวกเพียงบีบ และเขย่า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น / 0635984511 / t.lookmee@pccnst.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณฐพงศ์ วังปรีชา

2. นายปพนธีร์ ขนอม

3. นายพิสิฏฐ์พงศ์ วิชัยดิษฐ์

วิดีโอ: https://youtu.be/nUuufqkURwI