เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า

Electric Power Generator

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องที่แปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานกล
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปัณณวิญช์ ซาไข / 0924538935 / khawfang300@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิติ จำปีขาว

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนวัตน์ ชัชวาลย์

2. นางสาวจันทนา -

3. นางสาวจิรกัญญา พลหมอ

4. นางสาวศุภพิญช์ พุ่มนิล

วิดีโอ: https://youtu.be/xx_EXPtHAlg