แผ่นดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติ

Absorbent pads from natural materials

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติ
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นดูดซับน้ำจากวัสดุธรรมชาติช่วยรักษาความชื้นหน้าดิน ลดเวลาและประหยัดน้ำในการดูแล
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านปราสาท
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิฑา เทภูเขียว / 0943090556 / dream_tar7793@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เมธาวี ทองพา

2. ทัศนีย์ สมศรี

3. เสาวภา โคมชัย

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.ขวัญรัตน์ สารบุตร สารบุตร

2. ด.ญ.ปภัสสร ไกรบุตร

วิดีโอ: https://youtu.be/3CmiZDScdNU