ถังแยกไขมันระบบการลักน้ำแบบเบ็ดเสร็จ

Household siphon grease extractor

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

3 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังแยกไขมันระบบการลักน้ำแบบเบ็ดเสร็จ
รายละเอียดโดยย่อ: สิ่งประดิษฐ์สามารถแยกไขมันจากน้ำออกมานอกถังและนำไขมันมาทำประโยชน์ มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสูง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในครัวเรื่อน ชุมชน จนถึงโรงงาน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทพศิรินทร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมชาย ศิริวิสูตร / 0865493336 / somchai.24992501@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภัทรเดช เตชะรุจิรา

2. นายกฤตภาส ชำนาญเวช

3. นายปวริศ จิตพร

4. นายพาทิศ มังกรพิศ

5. นายวรัศม์ ศรีอินทรสุทธิ์