้ฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา

Ceiling of water hyacinth

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ้ฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยผักตบชวา
รายละเอียดโดยย่อ: มีน้ำหนักเบากว่าที่มีขายตามท้องตลาด กันความร้อนได้ดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจิรนันท์ เสนนอก

2. นางสาวปาริชาติ ศิลาโคกกรวด