สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุง

Herbs to get rid of mosquito larvae

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุง
รายละเอียดโดยย่อ: นำสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงแทนการใช้สารเคมีที่มีอันตราย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีกัลยา สิทธินอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชุติมน เบ้ากลางกิตติโชติ

2. ด.ญ.รับขวัญ บรรจงรอด บรรจงรอด

วิดีโอ: https://youtu.be/83agpm1HJVA