จักรยานเก็บพลังงานเพื่อสุขภาพ

Healthy Energy Bike

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: จักรยานเก็บพลังงานเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดโดยย่อ: ไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าในการสร้างพลังงานขึ้นมาแแต่เราใช้พลังงานคนแทนทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าใช้ได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พงศธร ตรีรัตนไพบูลย์ / 0835210684 / gpongsatorn.Treerattanapaiboon@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อติวัณณ์ นิรมิตถวิล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธิดาแก้ว มั่นคงชีวิน

2. นางสาวจุฑาทิพย์ ตี่ฮ้อ

3. นางสาวชัญญพัชร์ ชูพลับ

วิดีโอ: https://youtu.be/JUaQm88s2Wg