ซอยจุ๊ วัสดุปลูกปลอดเชื้อรา เพื่อเกษตรกรไทย พัฒนาแตงโมก้าวไกลสู่ตลาดโลก

Soil Ju, fungal-free planting material for Thai farmers Watermelon development goes a long way to the world market.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ซอยจุ๊ วัสดุปลูกปลอดเชื้อรา เพื่อเกษตรกรไทย พัฒนาแตงโมก้าวไกลสู่ตลาดโลก
รายละเอียดโดยย่อ: Soil JU กักเก็บอาหารเเละ พิทักษ์รากพืช ให้ปลอดภัย คืนผลกำไร สู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน Soil JUเป็นวัสดุปลูกแบบใหม่ที่ทำจากดินที่หาได้จากท้องถิ่น มีรูพรุนขนาดพอดี สามารถซับน้ำและอาหารได้ดี เป็นที่ยึดเกาะให้รากพืชตั้งตรงทำให้เจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ Soil JU ยังมีคุณบัติกำจัดเชื้อราของรากพืช เช่นเเตงโม ซึ่งโรคที่พบในสวนเเตงโมอันดับต้นๆก็จะเป็นโรครากเน่า ทำให้อัตราการตายของเเตงโมก่อนที่จะได้รับผลผลิตสูงถึง 30 % หรือประมาณ 2 ตันต่อไร่ โดยการปลูกเเบบดั้งเดิมเกษตรกรจะใช้สารเคมีเพื่อยังยั้งการเกิดรากเน่า เเละอาจจะมีสารเคมีตกค้างมาถึงผู้บริโภคทำให้เกิดการเจ็บป่วยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้พัฒนาวัสดุปลูกนี้ขึ้นมาเพื่อทดเเทนการใช้สารเคมีอีกทั้งยังช่วยให้เเตงโมเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรมีผลกำไรจากการทำสวนเเตงโมปลอดสารพิษตกค้าง สูงถึง ไร่ละ 40,000 บาทต่อปี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปลาปากวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปราโมทย์ โลหิต / 0823076412 / pramote.lo@plapakwit.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อนุเชษฐ์ แสนเมืองปัน

2. ธัญญาภรณ์ พยอม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอมรรัตน์ แสนสุด

2. นายธนทรัพย์ ทศราช

3. นางสาวพิมพิไล กวานสูง

4. นางสาวกรรณิการ์ คำกลอนลือชา

วิดีโอ: https://youtu.be/tLaDDTstEMY