แผ่นกันกระแทกและชะลอการสุกของผลไม้จากวัสดุผสมธรรมชาติ

Life Long Fruit Composite Sheet

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นกันกระแทกและชะลอการสุกของผลไม้จากวัสดุผสมธรรมชาติ
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้ในการห่อหุ้มผลไม้ชนิดเปลือกบางที่ต้องขนส่ง/ส่งออนไลน์ให้ถึงผู้รับโดยไม่สุกและเน่าเสีย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ไมตรี สุดเรือง / 0892938778 / koy027@yahoo.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สิรินาถ ชุมพาที

2. ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพันธุ์เอื้อ สุกดำ

2. นางสาวณฐมน การพานิช

3. นางสาวนงนภัส เลียดรักษ์