เนินชะลอความเร็วรักษ์รถ

The Speed Bump supports cars

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เนินชะลอความเร็วรักษ์รถ
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วยลดแรงกระแทกและยืดอายุการใช้งานของระบบช่วงล่างรถเพราะยิ่งขับด้วยอัตราเร็วที่ช้ายิ่งนุ่มนวลต่อผู้ขับขี่
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ / 0820124804 / chacrist@tnw.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อุไร สีตะวัน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวตรีศยา งันปัญญา

2. นางสาวขวัญจิรา เหลาแตว

3. นายทรงศักดิ์ อันสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/TvMyDp_db3Q