เครื่องดักจับควันบุหรี่แจ้งเตือนผ่าน Application Line และระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ

Tobacco smoke detector alerts via LINE application and automatic deodorization system.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดักจับควันบุหรี่แจ้งเตือนผ่าน Application Line และระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ตรวจจับควันบุหรี่ได้อย่างเเม่นยำเเละส่งสัญญาณภายใน3วินาที เเละมีระบบพ่นน้ำหอมจนกว่าจะไม่พบควันบุหรี่
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ / 0829219630 / kruthitirat2563@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กุลชดา บุญพร

2. ยุพาพร สมภารเพียง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุนิฌา ผ่องแผ้ว

2. นางสาวปฏิญญา ศรีเเก้ว

3. นางสาวกนกพร พันธ์พืช

วิดีโอ: https://youtu.be/-YBV1-KTbCY