การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพดเพื่อนำไปพัฒนาเป็นเฝือกอ่อน

A Study on The Effectiveness of Cornstarch Bioplastics for The Development of Slab

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพดเพื่อนำไปพัฒนาเป็นเฝือกอ่อน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นวัสดุทางเลือกในการนำมาทำเป็นเฝือกอ่อน โดยมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม / 0888571872 / piyanuch.kie@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวศิรัญญา ฉิมพวัน

2. นางสาวกรวรรณ กาญจนภิญพงศ์

3. นางสาวพรสินี เชียงกา

วิดีโอ: https://youtu.be/b4x-JYt_r8g