การศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำยาขจัดคราบน้ำมันปาล์มบนผ้า จากกรดผลไม้

The study and development of fruit acids cleaning solution for palm oil stain

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำยาขจัดคราบน้ำมันปาล์มบนผ้า จากกรดผลไม้
รายละเอียดโดยย่อ: ปากกาขจัดคราบมัน โดยใช้น้ำยาที่เป็นสิ่งต่อสิ่งแวด และช่วยในการลดใช้สารเคมีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ผกาวรรณ กลางชมภู / 084598-1185 / phakawan.klangchomphu@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นันทิยา เชื้อคำฮด

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเบญญาภา เกษเกษร

2. นางสาวจีรนัย ภักดีราช

3. นางสาวชลลดา ทีดงเย็น

วิดีโอ: https://youtu.be/5TGGd-wizVM