แผ่นฝึกฉีดยาชั้นผิวหนังจากยางธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยเด็ก

Skin injection training pads for child patients from natural rubber

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นฝึกฉีดยาชั้นผิวหนังจากยางธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยเด็ก
รายละเอียดโดยย่อ: มีความหนาที่ตรงตามหลักหัตถการสำหรับการฝึกฉีดยา ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้นาน จัดเก็บง่าย มีความทนทาน ราคาถูก
สถาบันการศึกษา: โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พนิตา สุมานะตระกูล / 0807065752 / spanita@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วีระวุฒิ แนบเพชร

2. นันทภัทร์ เฉลียวศักดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจุฑารัตน์ สงสุวรรณ์

2. นางสาวพัทชล ปานแจ่ม

วิดีโอ: https://youtu.be/oXapTWW8Imo