สารดูดซับน้ำมัน

Oil Absorbent

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สารดูดซับน้ำมัน
รายละเอียดโดยย่อ: ความสำคัญในการนำไปใช้คือการเลือกใช้ชนิด/ปริมาณ/รูปแบบ สารดูดซับที่เหมาะสมในการในการนำไปดูดซับน้ำมันในแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์
สถาบันการศึกษา: ศรียาภัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศิริพร จิ๋วสุวรรณ / 0878962301 / tc333@sriyapai.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สิธิภรณ์ งามโฉมฉิน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวไปรยา มาตฒิวัฒน์

2. นางสาวธัญกร งั่นบุญศรี

3. นางสาวโชษิตา จันทร์ตรี

วิดีโอ: https://youtu.be/ELZmsYvKLRk