คอนกรีตกักเก็บความร้อนที่มีส่วนผสมของซิลิคอนคาร์ไบด์

Silicon carbide-containing heat retaining concrete.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คอนกรีตกักเก็บความร้อนที่มีส่วนผสมของซิลิคอนคาร์ไบด์
รายละเอียดโดยย่อ: คอนกรีตกักเก็บความร้อนที่มีส่วนผสมของซิลิคอนคาร์ไบด์ มีความสามารถในการนำความร้อนได้ดี
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์มนัส สิทธิโชคธรรม / 0865213159 / manus.sit@pccphet.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเก้ากาญจน์ อารีย์

2. นายโฆษิต นาวิกานนท์

วิดีโอ: https://youtu.be/VI4DMX7Otkk