เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือและสื่อวิทยุจากพาวเวอร์ซัพพลายแบบ2ways

Mobile charger and stereo form 2 ways of power supply

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือและสื่อวิทยุจากพาวเวอร์ซัพพลายแบบ2ways
รายละเอียดโดยย่อ: ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และAudio Bluetooth ในเครื่องเดียวกัน ใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือนและพลังงานแสงอาทิตย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ยุพาพร สมภารเพียง / 0848888660 / taiyyupapon.59@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปองวุฒิ สมภารเพียง

2. ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวชนัญชิดา ลุนพิลา

2. นางสาวพิชญาพร เวฬุวนารักษ์

3. นายลัญจกรณ์ พิมพ์สวัสดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/matOMa_PAHM