สีผงย้อมโครโมโซมจากข้าวเหนียวดำ

Chromosome staining dye from Black Glutinous Rice (Oryza sativa var indica)

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สีผงย้อมโครโมโซมจากข้าวเหนียวดำ
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมใหม่ที่ทำในรูปสีผงย้อมโครโมโซม ใช้งานง่าย ย้อมโครโมโซมได้ชัด ประหยัดค่าใช้จ่าย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย นราวงษ์ / 0858491564 / m.taonpk@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เอื้ออารีย์ จานทอง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพีรดา อังกาทิพย์

2. นางสาวสุภัสสรา ตูมไทย

3. นางสาวปุณณดา พิศาลสุข

วิดีโอ: https://youtu.be/AU-woV_sNQo