เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ

Automatic Cat Feeder

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: 1.มีการนำวัสดุอุปกรณ์รอบตัวที่หาได้ง่ายมาประดิษฐ์ 2.มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่าย 3.มีต้นทุนในการทำต่ำ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฏฐ์ชุดา ทองมณี / 0854216787 / Thongmanee.wa2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมัทนา อ่องจำปา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปาณัสม์ ชอบธรรม

2. นางสาวธิดารัตน์ แปลงทัพ

3. นางสาวนันทพร โพธิ์โนนม่วง

วิดีโอ: https://youtu.be/t_8_vvbll3o