เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ออฟฟิศ ซินโดรม คิลเลอร

Office Syndrome Killer

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ออฟฟิศ ซินโดรม คิลเลอร
รายละเอียดโดยย่อ: บริหารและกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วงไหล่แขน สะบักใช้ได้ทั้งผู้ที่มีอาการ office syndrome รวมถึงผู้ป่วย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธิดาแม่พระ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐณิชา ปวีณพงศ์ / 0994094141 / nnch.pg1992@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเขมากร เผือกสวัสดิ์

2. นางสาวนิชธาวัลย์ สุดทอง

3. นางสาวปุริมปรัชญ์ ทองด้วง

วิดีโอ: https://youtu.be/xuV3oXy6st8