การควบคุมอุณหภูมิตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกสภาวะอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ

Automatic Temperature control of the incubator the weather.

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การควบคุมอุณหภูมิตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกสภาวะอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ตู้อบแห้งสามารถใช้ได้ในสภาวะอากาศไม่ว่าอากาศจะแปรปรวนไม่มีแสงอาทิตย์ อากาศชื้น ฝนตกหรือมีลมแรง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุมาลี วงค์หอม / 0630024310 / aczusuka@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รัชดา ล้อทองกูล

2. มนฑกานต์ จารัตน์

3. วรรณภา อินกะนอน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอนุวัฒน์ จำปาศรี

2. นางสาวเกษแก้ว คางคำ

3. นางสาวรินดา เจริญราช

4. นายยุทธกร บัวทอง

5. ด.ญ.รุ่งนภา แนวณรงค์