เครื่องฆ่าเชื้อเหรียญและธนบัตรอัตโนมัติ

Automatic coin and banknote sterilizer

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องฆ่าเชื้อเหรียญและธนบัตรอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: มีความสำคัญในสถานการณ์ตอนนี้เพื่อช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของcovid 19
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฏฐ์ชุดา ทองมณี / 0854216787 / thongmanee.wa2@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมัทนา อ่องจำปา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอรจิรา จอกแก้ว

2. นางสาวสิวพร แก้วรุ่งเรือง

3. นางสาวพรไพลิน แก้วกล้า

วิดีโอ: https://youtu.be/UZL5xvQi4yY