แคปซูลเครื่องปรุงรส

Condiments capsoul

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แคปซูลเครื่องปรุงรส
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้เจลาตินจากพืชธรรมชาติมาผลิตเป็นเจลาตินและใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แทนซองพลาสติกบรรจุเครื่องปรุงรส
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธิดารัตน์ โคตรโยธี / 0956524692 / thidarat11229@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ญ.กชพรรณ ยางธิสาร

2. นางสาวปวีณา โคตรโยธี โคตรโยธี

3. นายพชรพล ยางธิสาร

4. นายนัฐดนัย อุปคุป

5. นางสาวธนพร บรรลุศิลป์

6. นางสาวภูริฬากรณ์ ภูดินดาน

7. นายวีรากร วิโย

วิดีโอ: https://youtu.be/y7i_eAb6Org