แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ฉนวนกันความร้อนผสมเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อย

Fiber-cement thermal insulating sheets with water hyacinth and bagasse

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ฉนวนกันความร้อนผสมเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อย
รายละเอียดโดยย่อ: วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สถาบันการศึกษา: เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศุภชัย ทิพย์ยอและ / 0841477073 / thipyorlaeh@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

2. กิตติ สีบุญเรือง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูริณัฐ สุขดานนท์

2. นายเกริกเกียรติ สุดชู

วิดีโอ: https://youtu.be/KPo5QFZ9nYA