บรรจุภัณฑ์กันกระแทกเครื่องปั้นดินเผาจากผักตบชวาผสมกาวธรรมชาติ

Cushioning packaging of pottery from hyacinth mixed with natural glue

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: บรรจุภัณฑ์กันกระแทกเครื่องปั้นดินเผาจากผักตบชวาผสมกาวธรรมชาติ
รายละเอียดโดยย่อ: บรรจุภัณฑ์กันกระแทกสามารถป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง มีเอกลักษ์เฉพาะตัวจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปากเกร็ด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์ / 0619982996 / tong.phatcharapron@pk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรรษมน ตังอ่วม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปรัชญาพร นามใหม่

2. นางสาวพิชญ์สินี ไตรทิพธำรงโชค

3. นางสาวชญาภา พยอมหอม

วิดีโอ: https://youtu.be/2cOjKmborqc