หลอดกระดาษจากเปลือกหน่อกะลาเคลือบด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

Paper Straws from Norkala Husks coatings with Chitosan from Shrimp Shells

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หลอดกระดาษจากเปลือกหน่อกะลาเคลือบด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
รายละเอียดโดยย่อ: เราเลือกใช้เปลือกหน่อกะลา มาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นหลอดกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และย่อยสลายได้เอง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปากเกร็ด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วรรษมน ตังอ่วม / 0656694949 / watsamon.tan@pk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูวนัตถ์ หอมผกา

2. นายยศธน นาคู

3. นางสาวฌาณิศา สนเล็ก

วิดีโอ: https://youtu.be/YTW5gJdIorE