วัสดุดูดซับน้ำมันจากวัชพืชลอยน้ำและการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุดูดซับน้ำมัน

Oil absorbing material from aquatic weeds and the biomass briquettes production from oil absorbing material

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัสดุดูดซับน้ำมันจากวัชพืชลอยน้ำและการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุดูดซับน้ำมัน
รายละเอียดโดยย่อ: เมื่อให้ความร้อนแก่เชื้อเพลิงอัดแท่ง เชื้อเพลิงอัดแท่งนั้นก็จะติดไฟได้ง่ายและติดไฟเป็นระยะเวลานาน
สถาบันการศึกษา: หาดใหญ่วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ตฤณ สุขฤกษ์ / 0873994722 / trin@hatyaiwit.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวขวัญชนก แซ่อึ้ง

2. นางสาวชมพูนุท ซิ่วห้วน

3. นางสาวอัศวรัตน์ ฆังคะมะโน

วิดีโอ: https://youtu.be/YB5g3Cb9jEE