แอลกอฮอล์ก็ดีอุณหภูมิก็ได้ง่ายๆแค่สอดมือ

Stay away from covid with your hand

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอลกอฮอล์ก็ดีอุณหภูมิก็ได้ง่ายๆแค่สอดมือ
รายละเอียดโดยย่อ: ที่กดเจลอัตโนมัติพร้อมวัดอุณหภูมิด้วยระบบเซนเซอร์สามารใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสุไหงโกลก
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ซารีพะห์ สาและ / 0887556711 / syarifah.gnp23@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวอาริษา มามุ

2. นางสาวนัจวา เบ็ญจุฬามาศ

3. นายอานัส ดาโอ๊ะ

วิดีโอ: https://youtu.be/MLYAsCz9tbI