การพัฒนาฉนวนกันความร้อนและเสียงโดยสารเติมแต่ง Silica Aerogel ใน Polyurethane เพื่อเป็นฉนวนบุเมทัลชีท

A development of thermal and sound insulation by applied Silica Aerogel in Polyurethane for insulation metal sheet

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาฉนวนกันความร้อนและเสียงโดยสารเติมแต่ง Silica Aerogel ใน Polyurethane เพื่อเป็นฉนวนบุเมทัลชีท
รายละเอียดโดยย่อ: PUโฟม ที่เติมแต่งด้วยซิลิกาแอโรเจล มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดีกว่า PUโฟมทั่วไป
สถาบันการศึกษา: พะเยาพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สวรรยา ขวานเพชร / 0940128241 / sawanya.k@ppk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ราตรี ธีรพันธุ์พงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกพรรณ คำมา

2. นางสาวพรพิมล ชวนคิด

วิดีโอ: https://youtu.be/7RQg6TFehsQ