คอนกรีตเทียม

artificial concrete

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คอนกรีตเทียม
รายละเอียดโดยย่อ: คอนกรีตเทียมที่ประดิษฐ์ขึ้นทำจากพสาลติกของฝาขวดพลาสติกทำให้มีน้ำหนักเบา
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กวี รอนกระโทก / 0647720222 / kawee110@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. มนต์รวี บรรจงจิตต์

2. จำนงค์ ภู่ศรีสลับ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.อภิรัตน์ พุดด้วง

2. ด.ช.สุทิวัส ไพสาลี

วิดีโอ: https://youtu.be/KP98iwFmORA