ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการย่อยสลายพลาสติก

Catalyst in Plastic Degradation Process

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการย่อยสลายพลาสติก
รายละเอียดโดยย่อ: ตัวเร่งปฏิกิริยานี้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความเสถียรสูง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยดา เกิดด้วยทอง / 0872761542 / Piyada-g@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวรินทร ทองร่วง

2. นายจามิกร กรองเห็น

วิดีโอ: https://youtu.be/NtdkGy4-Pyo