แผ่นเจลเก็บความเย็นจากแป้งในน้ำทิ้งโรงงานเส้นขนมจีน

Ice Packs from Rice Flour in Waste Water from Noodle Factory

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นเจลเก็บความเย็นจากแป้งในน้ำทิ้งโรงงานเส้นขนมจีน
รายละเอียดโดยย่อ: น้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนมีแป้งปะปนอยู่ในน้ำซึ่งโรงงานมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองบริเวณชุมชนส่งผลให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าเสีย แต่เราสามารถแยกแป้งออกมาจากน้ำทิ้งได้ เราจึงนำแป้งไปพัฒนาเป็นเจลเก็บความเย็นและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ชัย ประพาฬ / 0816004337 / suwatchaipp@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจันทรัสม์ ศิริประเสริฐ

2. นางสาวภวิษย์พร โพธิ์โต

3. นางสาวนันท์นภัส วรรณศิริ

วิดีโอ: https://youtu.be/ytOkaHPHH7I