ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ

Emulsified oil in water is trapped by using air bubbles

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ
รายละเอียดโดยย่อ: ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ ราคาถูก ใช้ง่าย ลดการปล่อยน้ำเสีย เป็นมิตรต่อธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา: เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศุภชัย ทิพย์ยอและ / 0841477073 / thipyorlaeh@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอังศุธร งามประสิทธิ์

2. นายณัษฐพงษ์ ธนวัฒชัยมงคล

3. นายกันตพงศ์ อุดมศิลป์

วิดีโอ: https://youtu.be/UAcXQ2-mOAU