หลอดตะไคร้รักษ์โลก

3 Days Straw

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หลอดตะไคร้รักษ์โลก
รายละเอียดโดยย่อ: หลอดจากตะไคร้สามรถลดขยะจากพลาสติกได้ เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เรณู หลักม่วง / 0866968202 / renu332@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ภูติ ภูติเกียรติขจร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัชนิดา ปุระมาปัด

2. นางสาวชลธิดา คมขำ

3. นางสาวรรรรรร บารมีเจริญ

วิดีโอ: https://youtu.be/z_D11srquDs