การศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารปนเปื้อนของน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว

The study of the activated carbon composite membrane effective in adsorption of contaminants of used cooking oil

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารปนเปื้อนของน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นดูดซับเมมเบรนคอมโพสิต ซึ่งทำมาจากถ่านกัมมันต์เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด ที่เป็นขยะทางการเกษตรและครัวเรือน ผสมกับเส้นด้ายไนลอน มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารปนเปื้อนในน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำหลายครั้งได้ เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ เนื่องจากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตามท้องตลาด และในครัวเรือน มักจะใช้น้ำมันทอดซ้ำในการปรุงอาหารไปเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อทอดซ้ำหลายๆครั้ง ก็จะก่อให้เกิดสารประกอบทางเคมีในน้ำมันที่เปลี่ยนไปซึ่งนำมาสู่สารพิษในน้ำมัน และเมื่อเราบริโภคก็จะส่งผลให้ต่อสุขภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะทางการเกษตร จึงได้นำขยะจากเปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด และเส้นด้ายไนลอน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำเมมเบรนคอมโพสิตจากถ่านกัมมันต์เปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด เพื่อดูดซับปริมาณสารพิษในน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วตามครัวเรือน และท้องตลาดทั่วไป
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฎฐพัชร์ เพ็ชรศริกุล / 0956524555 / Nattapat.pe@pcshsloei.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ

2. นางสาวปรีชญาภา ทองงาม

3. นางสาวภัทราพร ยอดช้าง

วิดีโอ: https://youtu.be/_61m5vR7nqY