แผ่นมาส์กหน้าที่มีคุณสมบัติเสมือนแผ่นฟิล์ม

A sheet mask with film-like properties

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นมาส์กหน้าที่มีคุณสมบัติเสมือนแผ่นฟิล์ม
รายละเอียดโดยย่อ: แผ่นมาส์กหน้าที่มีคุณสมบัติเสมือนแผ่นฟิล์มละลายน้ำได้ทำให้ตอบโจทย์ปัญหาความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วารุณี ณ ลำปาง / 0649946390 / waruneep@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐดนัย จอมจันทร์

2. นางสาวเจตนิพิฐ สุนทรวิภาต

3. นางสาวภัคพสุมต์ อินรัตน์

วิดีโอ: https://youtu.be/6ehDxHju6YY