การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรเเกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

Product Design of Lamps from Mathematical Functions using Geometer’s Sketchpad Program

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรเเกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
รายละเอียดโดยย่อ: การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟสามารถแบบลวดลายได้หลากหลาย พร้อมทั้งระบบการควบคุมการเปิด-ปิด ได้ด้วยเสียง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รพีพร สุรารักษ์ / 0935466936 / raphee2516@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนาพร ดาโอภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญญารัตน์ เรืองฤาหาร

2. นางสาวกานต์ธีรา บุตรราช

3. นางสาวณัฐกฤตา ศรีลาศักดิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/i3_MHqIs-5E