ชุดชาวนาป้องกันโรคลมแดด

Heat strake measures farmers dress

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดชาวนาป้องกันโรคลมแดด
รายละเอียดโดยย่อ: นำพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยใช้แผ่น Flexible solar panel มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อุไร สีตะวัน / 0644095598 / Uraiseetawan12@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อรพรรณ ไวแพน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธีรธร หาสุข

2. นายนครินทร์ ภูรัพพา

3. นางสาวพริริสา ตาริชัย

วิดีโอ: https://youtu.be/Qw7Oah_qX18