การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยใบสับปะรดผสมกับเส้นใยกาบกล้วย

Production of Ceiling Panels from Pineapple Leaf fibers Mixed with Banana

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การผลิตแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยใบสับปะรดผสมกับเส้นใยกาบกล้วย
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้เส้นใยจากธรรมชาติในการผลิตแผ่นฝ้าเพดาน เพื่อใช้ทดแทนแผ่นฝ้าที่ขายทั่วไป และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วนิดา โคตรพิศ / 0951795361 / wanida.kos@tnw.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววรรณชนก สุขสบาย

2. นางสาวกัญญาณัฐ อินจินดา

3. นางสาวจรรยา ม่วงอ่อน

วิดีโอ: https://youtu.be/eCQRKxPzS28