เครื่องตัดหญ้าพลังงานสะอาด พลัส

Clean energy lawnmower Plus

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

80 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตัดหญ้าพลังงานสะอาด พลัส
รายละเอียดโดยย่อ: รถตัดหญ้าสนามใช้ระบบการทำงาน3 ระบบ ไฟฟ้า แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ รักษาสิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ละมัย บุญช่วย / 0959626168 / sky.tookta@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ณัฐสุดา โสภณ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปกาณ สีหอมกลิ่น

2. นางสาวณัฏฐณิชา เพิ่มพูล

3. นายธนศักดิ์ วามะสิงห์

วิดีโอ: https://youtu.be/rHlXXKM2zL8