รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมระบบตัดสินใจชะลอรถหรือเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย

electric scooter with a system that decides to slow down or brake automatically when a crosswalk accident is detected

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมระบบตัดสินใจชะลอรถหรือเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจพบโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลาย
รายละเอียดโดยย่อ: มีระบบปัญญาประดิษฐ์มีความแม่นยำสูงเทรน ai โดยใช้คอมพิวเตอร์ นาน 9 ชม. ให้ค่าเฉลี่ยerror 0.19
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นาคิน สัจจะเขตต์ / 0821238901 / annakin_s@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนันท์นภัทร บรรณวงษา

2. นางสาวชลพร ไชยรัตน์

3. นายประสิทธิภาพ วงค์ยอด

4. นายฐาปกรณ์ จิระสุข

5. นายชนะโชติ บึงไกร

6. นางสาวพิชญ์สิณี​ ดีใหม

วิดีโอ: https://youtu.be/OPd7VOUEmd0