เครื่องเปิด – ปิดประตูกึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน

Semi-automatic door opener

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องเปิด – ปิดประตูกึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถปิดได้เองโดยใช้พลังงานศักย์โน้มถ่วงจากลูกตุ้มน้ำหนักและแม่เหล็ก ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้า
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นิคม อุ่นใจ / 0849585838 / krukom2548@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรีไพร อุ่นใจ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายชนาธิป คลังดงเค็ง

2. นายชยามร พันวิเศษ

3. นายจตุรภัทร กลิ่นหอม

4. นางสาวกาญจนา พันศรีภูมิ

5. นางสาวธิดารัตน์ สุปินชมภู