เครื่องแปลงกระแสน้ำทิ้งเป็นพลังงานไฟฟ้า

Watt from waste water

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องแปลงกระแสน้ำทิ้งเป็นพลังงานไฟฟ้า
รายละเอียดโดยย่อ: 1.สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนไปได้ เช่น ค่าไฟ 2.สามารถนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนราชิวิติบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภูติ ภูติเกียรติขจร / 0836032036 / bhuti49@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฐิติมา แนวพระยา

2. นายวสวรรธน์ ธาราพิพัฒนกุล

3. นายปวเรศ ศิวะทรานนท์

วิดีโอ: https://youtu.be/ljUvyszM5mg