เครื่องตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และสายแลน

Power Supply Computer ,Notebook and LAN cable tester

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตรวจสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และสายแลน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นชุดทดสอบที่รวมวิธีการทดสอบแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า PC และ Notebook และ สายแลน เข้าด้วยกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พลกฤษณ์ อนันตรักษ์ / 0923949325 / bom.anantalax@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปาณิสรา ดอนไพรที

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธรณินทร์ บุญล้ำเลิศ

2. นางสาวนภาวดี สิงห์โตงาม

วิดีโอ: https://youtu.be/UGiXs7v8VDs