ชุดตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์น้ำตาลในเครื่องดื่ม

Paper-Based test kit for analyzing sugar in beverage

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์น้ำตาลในเครื่องดื่ม
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์น้ำตาลในเครื่องดื่มใช้งานง่ายทำได้ทุกที่ ลดสารเคมีเพิ่มความปลอดภัย
สถาบันการศึกษา: พิบูลวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พงศกร พรมทา / 0970369157 / pongsakorn_promta@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฐิติพร พวงจำปี

2. นางสาววิชิตา มะพารัมย์

วิดีโอ: https://youtu.be/rlbqpTICQkw