กระถางต้นไม้จากเศษพลาสติกและกล่องนม

Plant Pot from Polyethylene Terephthalate (PET) Waste Mixed UHT drinking cartons

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กระถางต้นไม้จากเศษพลาสติกและกล่องนม
รายละเอียดโดยย่อ: กระถางต้นไม้ช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณสมบัติของขยะในโรงเรียนโดยนำขยะในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดลนภา พรรื่นเริง / 0873279229 / nudonnapa@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ผกาวรรณ กลางชมภู

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจิรภัทร ประทุมพงษ์

2. นายภคพล ภาขาวบวช

3. นางสาวขวัญจิรา ราชกรม

วิดีโอ: https://youtu.be/xRf_p42lHOA