เตาไบโอชีวมวลเเบบ 3 in 1 สำหรับครัวเรือน

Biomass Burner

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาไบโอชีวมวลเเบบ 3 in 1 สำหรับครัวเรือน
รายละเอียดโดยย่อ: เตาสามารถเก็บควันผลิตถ่านไบโอชาผลิตน้ำส้มควันไม้ใช้ประกอบอาหารได้พร้อมกัน
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสายปัญญารังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์บุษยมาศ ป่าติ้ว / 0831659383 / bussayamaspatiew@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.ชยุต คล้ายคลึง

2. ด.ญ.พิมพ์มาดา คูกรินทร์รัตน์

3. ด.ญ.รวิสุดา นกไม้

วิดีโอ: https://youtu.be/bxfun-x0WHQ